A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, amelyekkel nem csak megkönnyítjük, de gyorsítjuk is a vásárlási folyamatot. A sütik olyan adatokkal szolgálnak weboldalunk forgalmáról, amellyel magas színvonalon tudunk hirdetéseket közölni feléd. A weboldalon megtekintheted az Adatkezelési nyilatkozatot, melyben részletes leírást találasz a sütik használatáról.

Általános Szerződési Feltételek

A manoliget.hu elektronikus termékrendelési weboldalának

Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

 

Érvényes 2020. június 03-tól

 

Tartalomjegyzék:

1. Bevezető

2. Általános rendelkezések

3. Az eladó adatai

4. A megvásárolható termékek köre

5. A vásárlás rendje

6. A rendelés folyamata

7. Fizetési módok

8. Szállítási feltételek

9. A termék kiszolgáltatása, átadása

10. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következménye

11. Vásárlástól való elállási jog

12. Visszatartási jog

13. Jótállás

14. Kellékszavatosság

15. Termékszavatosság

16. A szavatossági igény esetén történő eljárás

17. Panaszkezelés (Link: „Tájékoztató a békéltető testületekről” és az “online

vitarendezési portál”)

18. Adatvédelem

19. Vegyes rendelkezések

20. Hűségpont rendszer és Törzsvásárlói program

21. Termékek értékelésére vonatkozó szabályok

22. Felelősség

 

 

1. Bevezető

 

Az alábbiakban – eleget téve a Vásárló (fogyasztó) és az Eladó (vállalkozás) közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak – tájékoztatást

adunk a manoliget.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) történő vásárlás módjáról,

feltételeiről, az adatvédelemről és a panaszkezelés rendjéről.

 

Kérjük, hogy online vásárlása előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

 

2. Általános rendelkezések

 

2.1 Fogalmak:

 

Felhasználó: a weboldalra látogató természetes személye, aki még nem vásárolt (nem

véglegesítette rendelését). A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a

fogyasztói szerződés, írásban létrejöttnek minősül, a Felhasználó státusza

(megnevezése) „Vásárló”-ra változik.

 

Vásárló/fogyasztó: Vásárló vagy az új Ptk. szóhasználata szerint „fogyasztó”

kizárólag olyan természetes személy vagy személyek, aki, vagy akik szakmájuk,

önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el.

 

Eladó/vállalkozó: mindaz vállalkozás (vállalkozó) az új Ptk. szóhasználata szerint,

aki/ami a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében jár el.

 

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint

minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik

 

Online adásvételi szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek

értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb

elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál

igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb

elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást

 

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó

és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási

szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi

szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy

 

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív

vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e

törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett

 

2.2 Jelen ÁSZF (és egyben Vásárlási Feltételek) hatálya a Manóliget.hu (tulajdonos: Kosztolánczi Balázs e.v., nyilvántartási szám: 54869831, Adószám: 56235377-2-33) (továbbiakban: Eladó) és a Felhasználó, illetve Vásárló, Weboldalon keletkező jogviszonyaira terjed ki.

 

2.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a

magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)

törvény, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a

felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.4 A jelen ÁSZF a fent megjelölt érvényességi dátummal megjelölt naptól hatályos és

visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A

módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a Weboldalon

közzéteszi. A Weboldal URL címét megnyitó (a weboldalra látogató) felhasználók a

Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával

kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a

Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának

megtekintésére.

 

2.5 A Weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja, hogy

Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer

biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az

Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket

elfogadja. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a Felhasználó feladata.

2.6 A Weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén az Eladó külön

hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal

részeként jelenítse meg (beágyazás).

 

2.7 Eladó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon

megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon

megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,

feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.8 A Weboldalnak a fogyasztókkal (Vásárlókkal és Felhasználókkal) szembeni

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex

nem áll rendelkezésre.

 

2.9 A Weboldalon mind a vásárlás, mind az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

 

2.10 Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy csak akkor vásároljanak, amennyiben

az itt rögzített feltételekkel mindenben egyetértenek! Ha az ÁSZF feltételeit részben vagy

egészben nem tudja elfogadni, kérjük, ne használja áruházunkat!

 

3. Az Eladó adatai

 

Eladó neve: Kosztolánczi Balázs

Székhely és postai cím: 2600 Vác, Sirály utca 12. 3/7.

Adószám: 56235377-2-33

Nyilvántartási szám: 54869831

Képviselő neve, beosztása: Kosztolánczi Balázs, tulajdonos

E-mail cím: info@manoliget.hu

Weboldal címe: manoliget.hu

 

Tárhely szolgáltató: Shoprenter.hu kft.

 

4. A megvásárolható termékek köre

 

4.1 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg és választástó függően

csomagküldő szolgáltatás vagy személyes átvétel keretein belül kerülnek kiszolgáltatásra

(átadásra). A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a

törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhoz

szállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron

felül fizetendők.

 

4.2 A Weboldalon az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót

jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,

illusztrációként szerepelhetnek. A Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete

miatti különbözőség miatt nem vállalunk felelősséget.

 

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat

az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

5. A vásárlás rendje

 

5.1 A Weboldalon regisztrációval és regisztráció nélkül is lehet vásárolni.

 

5.2 Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A vásárlás,

illetve szerződéskötés csak magyar nyelven történhet, ami írásban kötött szerződésnek

minősül.

 

5.3 Felhívjuk a figyelmét, hogy a vásárlási/szerződéskötési nyilatkozatának megtétele

(rendelés elküldése) fizetési kötelezettséget vonhat maga után!

 

5.4 Az Eladó nem felelős, az Interneten továbbított adatok hibáiért, bármilyen okból is

következtek be, továbbá az Internetes hálózatban felmerülő működési hibáért, ami

megakadályozza a zavartalan vásárlást.

 

6. A rendelés folyamata

 

6.1 Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt termék, majd megadja annak darabszámát

és a választási lehetőségektől függően annak színét, majd a „Kosárba teszem” gomb

megnyomásával a kiválasztott termék az ún. vásárlói kosárba kerül.

 

6.2 A kosárban lévő termékek a kosár ikonra kattintással érhetők el. Itt ellenőrizni és

módosítani / törölni lehet a termékeket és azok mennyiségét, árát, és színét, ha az választható

volt. A terméklista alatt választható ki a szállítási mód, melyek a választott szállítási mód

mellett, jobbra található jelölő körre kattintással lehet kiválasztani.

 

6.3 Ezután a „Következő” felirattal ellátott gombra kattintással lehet továbblépni és

választástól függően regisztrálni (azoknak, akik még nem tagjai a Weboldalnak), belépni

(azoknak, akik már tagjai a Weboldalnak) és regisztráció nélkül megrendelni a termékeket

(azoknak, akik nem szeretnének regisztrálni).

A vásárlás során kért személyes adatok a következők: név, elektronikus levélcím

(továbbiakban: e-mail cím), telefonszám és lakcím (irányítószám, település, cím).

A Felhasználó a rendelése (szerződéses nyilatkozat) elküldése előtt tetszése szerint, szabadon

módosíthatja adatait vagy a kiválasztott terméket a Weboldalon - értelem szerűen – található

utasításoknak megfelelően.

 

6.4 A véglegesített rendeléssel egyező visszaigazolás esetén a fogyasztói szerződés,

írásban létrejöttnek minősül. A Weboldal a szerződéseket külön nem iktatja.

 

6.5 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására,

amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

6.6 Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja

teljesíteni a megrendelését. A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését,

mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként

az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját, az

utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható Eljárási/felmondási

tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való linket, valamint a

szállítási határidőt. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél

alapján minden költséget tartalmaz!

 

6.7 Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 96 órán

belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az

Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg

időben, mert az Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához

tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

6.8 Amennyiben a rendelés nem teljesíthető, úgy azt az Eladó elutasítja, és erről, valamint az

elutasítás okáról értesítést küld a Vásárló e-mail címre. Az elutasítást követően a Vásárló

újból rendelést adhat le a Weboldalon.

 

6.9 Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben

meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul

tájékoztatni, valamint Eladó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc

napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése

egyéb következményei alól.

 

6.10 Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,

vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést

követően kerülhet sor!

 

7. Fizetési módok

 

A vásárlás (Vásárló nyilatkozata) Eladó ellenkező érvényű visszaigazolásának

hiányában minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

 

7.1 A vásárlás választástól függően utánvéttel, banki előre utalással, Barion rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel,

Barion számláról fizetéssel és utánvét esetében, személyesen készpénzben vagy bankkártyával történik. A termék házhoz szállítását szerződött partnereink illetve csomagküldő futár partnerünk végzi. Ez esetben a fizetés az áruátvételkor a kézbesítő futárnak

készpénzben vagy bankkártyával és forintban történik. A fizetendő díj a visszaigazolás szerinti díjjal

megegyezően, minden költséget tartalmaz. A költségekről az Eladó minden esetben számlát

állít ki. Személyes átvételkor papír alapú számlát, egyéb fizetési mód esetén távnyomtatott

számlát. A papír alapú számla az áruval együtt érkezik. A távnyomtatott számlát a Vásárlónak

/ Felhasználónak kell nyomtatnia az Eladótól kapott e-mailben található linkre kattintás után.

A nyomtatás csak egyszer indítható el (a számla egyszer nyomtatható) ezért a nyomtató

megfelelő működésének ellenőrzése kiemelten fontos! Amennyiben a nyomtatás a Vásárló

hibájából hiúsul meg, számlamásolat kérésére van lehetősége, melyet az Eladó köteles a

Vásárló részére megküldeni. Amennyiben a számlamásolatot az Eladónak postai úton kell

eljuttatni a Vásárlóhoz, az Eladó jogosult 1.000 Ft díj adminisztrációs költség felszámítására.

7.2 Vásárló kijelenti, hogy rendelkezik azon ismeretekkel és rendelkezik vagy biztosítani

tudja azon technikai feltételeket, melyek a távszámla nyomtatásához szükségesek.

7.3 Az előreutalás esetében, - melynek címzettje a következő bankszámlaszám: 11600006-00000000-93630863 -,  az alábbi adatokra lesz szükszég közleményként:

- a vásárló neve

- a rendelés azonosítószáma

- a rendelés dátuma

7.4 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.5 Utánvétre szerződött futárszolgálatainknál van lehetőség, ez a lehetőség azonban rendelési értéktől függetlenül extra felár mellett választható, melynek díja bruttó 499 forint.

8. Szállítási feltételek

 

8.1 Személyes átvételkor az áru, amennyiben raktáron lévő, azonnal átvehető, nem raktáron

tárult áruk esetében a visszaigazolás szerinti időpontban vehető át telephelyünkön. Futárral

történő szállítás esetén a szállítási idő, raktáron lévő áruk esetében 2-5 munkanap,

készlethiány esetén pedig visszaigazolás szerint.

 

8.2 Arra az esetre, ha a visszaigazolásban Eladó által megjelölt időszakban a Vásárló nem

tudja megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más

nagykorú személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.

 

8.3 Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem

egyértelmű, az Eladó telefonon egyeztet a vásárlóval.

 

8.4 A kiszállításra akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után az adás-vétel minden

részlete egyértelmű, és minkét fél részéről elfogadásra kerül.

 

8.5 Az áru mellé minden esetben (személyes átvétel és csomagküldés esetén is) mellékeljük a

számlát és az elállási/felmondási jogról szóló tájékoztatót, valamint nyilatkozatot. Felhasználó

minden estben és körülmények között köteles a csomagot átvételkor (csomagküldés esetén

kézbesítéskor a futár előtt) megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges

sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles

átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladó nem fogad el! A csomagok

kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

8.6 Aktuális szállítási díjtáblázatunk, ami bruttó értékekben értendő:

- 1 - 5.000 forint - 1.299 forint

- 5.001 - 10.000 forint - 1.199 forint

- 10.001 - 20.000 forint - 1.099 forint

- 20.001 forint felett a szállítás díjmentes, azonban a 7.5 pontban feltűntett utánvétes fizetési mód kezelési díja rendelési értéktől függetlenül, bruttó 499 forint.

 

8.7 Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén, az alábbi futárszolgálat teljesít szolgálatot:

 

  • 8.7.1. GLS:

 

A megrendelt termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi a rá irányadó Általános Üzleti Feltételek alapján (Elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek).

 

A házhozszállítás az alábbiak szerint történik:

 

munkanapokon 15 óráig leadott normál (nem emelt díjas szolgáltatás körébe tartozó) rendelések esetében a megrendelések Eladó általi feldolgozását követő munkanapon;

munkanapokon 15 óra után leadott vagy munkanapokon kívül leadott rendelések esetében a megrendelések Eladó általi feldolgozását követő 2. munkanapon.

A futárszolgálat a csomagokat munkanapokon 8-17 óra között szállítja ki, így olyan szállítási cím megadása szükséges, ahol a címzett vagy az átvételre jogosult személy ezen időpontban a csomagot át tudja venni.

 

Vevő köteles a csomag átvételekor a csomag illetve az abban található termék sértetlenségéről meggyőződni. Amennyiben a csomagoláson sérülést tapasztal, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles azt a futárszolgálat felé jelezni a https://gls-group.eu/HU/hu/gls-reklamacio oldalon meghatározottak szerint.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti határidő elmulasztása esetében a termék sérülésével kapcsolatos kárigényt a futárszolgálat felé nem terjeszthet elő.

 

Vevő köteles a csomag átvételekor a csomag illetve az abban található termék sértetlenségéről meggyőződni. Amennyiben sérülést, hiányt tapasztal, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles azt az eladó felé írásban (info@manoliget.hu), a rendelésszám megjelölésével jelezni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti határidő elmulasztása esetében a termék sérülésével kapcsolatos kárigényt az Eladó felé nem terjeszthet elő.

 

  • 8.7.2 Sprinter:

 

Eladó által házhoz szállított csomag:

 

Amennyiben a termék házhoz szállítására nem futárszolgálat útján kerül sor, hanem azt Eladó maga végzi, úgy a szállítási határidőre a futárszolgálattal történő házhozszállításra vonatkozó szállítási határidők irányadók.

 

Az Eladó által házhoz szállított csomagok esetében a házhozszállítás a Felek által egyeztetett időpontban történik. Ettől kizárólag a Felek megállapodása esetében van mód eltérni.

 

Vevő köteles a csomag átvételekor a csomag illetve az abban található termék sértetlenségéről meggyőződni. Amennyiben a terméken sérülést tapasztal, úgy haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles azt az Eladó felé írásban bejelenteni az Eladó Általános adatai között feltüntetett email címén vagy telefonszámán

 

A megrendelt termékek kiszállítását a Sprinter Kft. végzi a rá irányadó, következő elérhetőségen érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek alapján: http://www.sprinter.hu/wp-content/uploads/2020/03/SPRINTER-ASZF-20200323_tiszta-1.pdf

 

8.8 csomagpont szolgáltatással történő teljesítés esetén az alábbi cégek szabályzata és eljárási protokollja van érvényben:

 

  • 8.8.1 Foxpost

 

A megrendelt termékek csomagpontra történő szállítását a Foxpost Zrt. végzi a rá irányadó Általános Szerződési feltételek alapján (Elérhetősége: https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_aszf.pdf)

 

  • 8.8.2 GLS csomagpont

 

A megrendelt termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. végzi a rá irányadó Általános Üzleti Feltételek alapján (Elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek-csomagpont).

 

9. A termék kiszolgáltatása, átadása

 

A Vásárló, illetve az általa átvételre megbízott személy személyes átvételkor az Eladó számla

példányán történő aláírással, futárral történő szállítás esetén pedig a futár által rendszeresített

(papír alapú vagy elektronikus) átvételi jegyzéken veszi át a kiszállított terméket.

A kiszolgáltatás a termék eredeti vagy annak megfelelő kiszerelésben és védelemmel történik.

A Vevő kötelessége átvételkor ellenőrizni az átvett áru (áru fajta és mennyiség)

megrendeléssel való egyezőségét, valamint az áru kiszerelésének és magának az árunak az

épségét.

 

10. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következménye

 

10.1 Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban

a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem a vásárló, sem az átvételre jogosult

személy. Ez esetben az Eladó megkísérli felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval – előbb a

helyszínen, telefonon azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a

kiszolgáltatás helyének és időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel

eredménytelensége esetén az Eladó jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést

küld a Vásárlónak az e-mail címre.

 

10.2 Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy a vásárló által átvételre

jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet

teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor az Eladó vagy annak csomagküldést végző

megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg a vásárlóval,

annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

 

10.3 A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok a Vásárló magatartásának felróható, illetve

érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén az

Eladó jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt a

Vásárló részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), az Eladó a

jelen ÁSZF 8.7 pontjában meghatározott szállítási díjat számol fel a Vásárló részére.

 

11. Vásárlástól való elállási jog

 

11.1 Megrendelése során a Vásárló 14 napon belül, indokolás nélkül élhet elállási jogával és

feltétel nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló, a termék átvétele előtt bármikor, illetve az

átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, azaz az elállási

jog már a szerződéskötés napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolható.

 

11.2 A Vásárló elállási/felmondási jogát

 

a.) nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b.) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

11.3 A Vásárlónak elállás esetén elegendő, ha nyilatkozatát írásban az elállási határidőn belül

postán vagy elektronikus úton elküldi az Eladó címére. A nyilatkozat megtehető a papír alapú

"elállási nyilatkozat" mintán is.

 

11.4 A Vásárló abban az esetben gyakorolja időben az elállási jogát, ha a fent megjelölt

határidő lejárta előtt küldi el az elállási nyilatkozatát.

 

11.5 Amennyiben a Vásárló a terméket átvette, az áru visszaküldése a nyilatkozat közlésétől

számított 14 napon belül kell, hogy történjen.

 

11.6 Ha az Eladó nem tájékoztat megfelelően az elállási jogról, akkor az eredeti 14 napos

elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.

 

11.7 Ha az Eladó a 14 napos határidő lejártát követő 12 hónapon belül megadta a Vásárlónak

a részére meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e

tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

 

11.8 A termék visszavételét, illetve a bruttó ár visszafizetését a felek aláírásukkal ismerik el

az erre szolgáló visszavételi jegyzéken, illetve számviteli bizonylaton.

 

11.9 A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az

Eladó vállalta e költség viselését. Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket az

Eladó fuvarozta ki a Vásárlónak, az Eladó saját költségén kell, hogy fuvarozza vissza a

terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza (a Vásárló

részéről, annak saját költségén).

 

11.10 Az Eladó nem köteles visszatéríteni a Vásárlónak ez emelt díjú fuvarozásból (pl.:

sürgősségi kiszállítás pótdíja miatt felmerült) eredő többletköltségeket, csak a normál

szállítási díjat. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási

módot választ (pl.: sürgősségi kiszállítás, gyorsfutár, stb.), az Eladó nem köteles visszatéríteni

az ebből eredő többletköltségeket.

Vásárlót a termék, fent leírt visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó

azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, ezért

a Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem

rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a

Vásárló az értékcsökkenésért, ha az Eladó az előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett

eleget.

 

11.11 Eladó köteles a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal

egyező fizetési módot alkalmazni. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

11.12 Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében

haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló

részére, beleértve a szállítási díjat is.

 

11.13 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárló nem élhet az elállási jogával az

alábbi esetekben:

 

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését

követően, ha Eladó a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és

Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát

elveszíti;

 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó

által nem befolyásolható lehetséges ingadozásától függ;

 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló

személyére szabtak;

 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul

vegyül más termékkel.

 

11.14 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

12. Visszatartási jog

 

A Vásárló és az Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet 23. (4) bekezdése alapján a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

vállalkozás mindaddig visszatarthatja a termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a

Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt

visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az

Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

13. Jótállás

13.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.
13.2. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
13.3. Minden Manóliget által értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Manóliget Weboldal új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
13.4. A Manóliget által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.

13.5. 10.000,-Ft vételár feletti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékkör (pl. műszaki cikkek) esetében a két éves szavatossági időszakból egy év jótállási időtartam, melynek során speciális jogok is biztosítottak a fogyasztók számára.


13.6. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló jelezheti a https://www.manoliget.hu/index.php?route=information/contact űrlapon.


13.7. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:


1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
4. elemi kár, természeti csapás okozta.
13.8. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 6. és a 8. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14. Kellékszavatosság

14.1 A termék hibája esetén a Vásárló dönthet arról, hogy vagy a szerződéses partnerével (az

Eladóval) szemben érvényesíti (kellék)szavatossági igényét vagy a gyártóval szemben

érvényesíti termékszavatossági igényét.

 

14.2 Kellékszavatossággal kapcsolatos jogait akkor érvényesítheti a Vásárló, ha az Eladó

hibásan teljesített. A Vásárló szavatossági igénye önmagában azon ténynél fogva fennáll,

hogy a „szolgáltatás” a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy

jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

14.3 A jogosult az új Ptk. alapján a kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától

számított egy év alatt érvényesítheti. Amennyiben azonban a szerződés fogyasztó és

vállalkozás (Eladó) között jött létre, akkor a kellékszavatossági igények a teljesítéstől

számított két év alatt évülnek el.

 

14.4 Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott

igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére

Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is

elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

14.5 Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a

hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági

jogait már nem érvényesítheti.

 

15. Termékszavatosság

 

15.1 A termékszavatosság alapján a gyártó (aki alatt termékszavatosság körében az előállítót

és a forgalmazót is egyaránt értjük) közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a

Vásárlóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Vásárlóval (fogyasztóval) szemben.

 

15.2 Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor

(amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a

terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy

nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

15.3 A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig

terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági

határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági

igényt nem lehet érvényesíteni.

 

15.4 A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik

meg.

 

15.5 A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

15.6 A gyártótól a Vásárló elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn

belül, vagy a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz

pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a

Vásárló között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra

sem tud sor kerülni.

 

15.7 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,

ha bizonyítani tudja, hogy:

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető vagy

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

16. A szavatossági igény estén történő eljárás

 

16.1 Vásárló és Eladó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől

a Vásárló hátrányára nem térhet el.

 

16.2 A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak

nyugtával).

 

16.3 Az Eladó a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet

köteles felvenni.

 

16.4 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére

kell bocsátani.

 

16.5 Ha az Eladó a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak

bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás

indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,

igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

 

16.6 Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni,

és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

 

16.7 Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt

napon belül elvégezze

 

17. Panaszkezelés

 

17.1 Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes

megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Vásárlónak mégis valamilyen panasza

van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Eladó adatainál,

fent rögzített e-mail címére, vagy postai címére teljesített levél útján is közölheti.

 

17.2 A fajta és mennyiség eltérését, illetve a kiszerelés sérülését az átvételkor nyomban

jelezni kell. Egyéb panaszt, a felmerülést követő 3 napon belül kell jelezni az Eladó

elektronikus levélcímére (e-mail címére). A panaszt az Eladó a fogyasztóvédelmi

előírásoknak megfelelő rendben kezeli, és arra 3 napon belül elektronikus levélben ad választ.

 

17.3 Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben

az Eladó elismeri a panaszt, úgy gondoskodik a díjmentes cseréről, illetve pótlásról. Ha a

vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a

Vásárlónak.

 

17.4 Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító

álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző

hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

17.5 Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (Fgytv. 29. §-

a (11) szerint). A (11) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségét megsértő

vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

hatóságot.

 

17.6 Vásárlói panasz esetén közvetlenül is megkereshető:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900

E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefonszáma: +36 1 269 0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

17.7 Eladó a Fgytv. 17/A. §-a a következő (1a) bekezdése szerint a Weboldalon tesz eleget a

békéltető testületekről szóló tájékoztatási kötelezettségének: A békéltető testületekről szóló

tájékoztató a következő linken elérhető: https://www.manoliget.hu/tajekoztato-a-bekeltetotestuletekrol

 

A Weboldalon további tájékoztatót talál a az Európai Unió online vitarendezési

portáljának használatáról is. Tájékoztató az Online Vitarendezési

portálról: https://www.manoliget.hu/tajekoztato-az-online-vitarendezesi-platformrol

 

18. Adatvédelem

 

Az Eladó, a vásárló által megadott személyes adatokat és a vásárlás adatait, kizárólag az

Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli. A vásárlók adatainak

felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a weboldalon elérhető.

 

19. Vegyes rendelkezések:

 

19.1 Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és

érvényesíthetőségét nem érinti.

 

19.2 Amennyiben az Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás

elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő

lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az

Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez,

vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az

adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

19.3 Eladó és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

20. Hűségpontrendszer és törzsvásárlói program

20.1 Hüségpontrendszer

Azok számára, akik regisztrált vásárlói webáruházunknak, a Manóliget csapata kidolgozott egy Hűségpontrendszert és külön egy Törzsvásárlói klubtagságot, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy a hűséges vásárlóinkat kitűntessük és kedvezőbb áron szerezhessék be a kiválasztott termékeiket.

A kosár végösszegéből a rendszer automatikusan kalkulálja az 1%-os hűségpont kedvezményt, amit a következő vásárláskkor tud felhasználni a regisztrált vásárló, és ezek a pontok 90 napig érvényesek.

Hűségpontrendszerünk azoknak a rendeléseknek a végösszegét veszi figyelembe, amelyek már teljesített státuszban vannak.

Hűségpontrendszerünk jelenleg egy lépcsőből áll: minden teljesített rendelés összesített összege után, annak 1%-al megegyező hűségpontot írunk jóvá. A későbbiekben 1 hűségpont 1 forintot fog érni és 90 napig beváltható a teljesített státuszra váltástól számítva.

A felhasználóknak az összesített vásárlásaik után járó összpontokat a rendszer automatikusan figyel, rögzíti és ezt a saját fiók hűségpont menüjében adott felhasználó is meg tudja nézni.

20.2. Törzsvásárlói program

A törzsvásárlói program minden online vásárlás utána hűségpontrendszer által nyújtott 1%-on felül, fix +1% kedvezményt nyújt a tagoknak, valamint időközi, az oldalon és hírlevélben megjelentetett egyéb extra akciókat ad, pl. ingyenes házhozszállítás, ajándéktermék, egyéb extra kedvezmények

Törzsvásárló lehet, aki legalább egyszer 10.000 Ft érték felett vásárol és fel van iratkozva a hírlevéllistára.

A törzsvásárlói tagsák idővel elévül, megtartásához szükséges, hogy regisztrált és a hírlevél listán lévő felhasználó a regisztrációjától számított naptári évente 50.000 Ft-ot meghaladó összegben vásároljon.

 

21. Termékek értékelésére vonatkozó szabályok

 

Szolgáltató nagyra értékeli és köszöni minden vásárlójának és látogatójának, ha termékeit értékelik. A szöveges és pontozásos értékelés nemcsak a mi munkákat, de a többi vásárló eligazodását is nagyban segíti.

 

Az értékeléseket ugyanakkor moderáljuk. A hozzászólások tartalmáért a Kosztolánczi Balázs e.v. felelősséget nem vállal és fenntartja a jogát, hogy az általa üzemeltetett web-áruházban az olyan hozzászólásokat, melyek Manóliget.hu, vagy mások jogos érdekeit illetve közérdeket sértenek, indoklás nélkül törölje, illetve megjelenésüket letiltsa.

 

A moderátor indoklás nélkül törölheti a

 

• nem a teremékre vonatkozó, vagy azzal összefüggő

• bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy szolgáltatásait reklámoz

• sértő, agresszív, trágár, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő hangnemű

• a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; kulturális értékeit, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő

• személyiségi, közösségi, adatvédelmi jogokat sértő

• jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmazó

• más személyét vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló

• népek, bármely kisebbségek és nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó

• más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló információt közlő hozzászólást.

 

A felhívjuk a figyelmet, hogy lehetőségeihez mérten mindent megteszünk az egyes hozzászólásokban esetleg megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok) okozta károk elkerülése, illetve kiszűrése érdekében, de ezzel együtt sem vállalunk felelősséget a felhasználók által esetlegesen okozott károkért.

 

A hozzászólás közzétételével minden Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A Felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak Kosztolánczi Balázs e.v. részére.

 

A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag Kosztolánczi Balázs e.v. írásbeli hozzájárulásával lehet azokat más célból felhasználni.

 

Kosztolánczi Balázs e.v. a mindenkor hatályos törvények szerint saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

22. Felelősség

22.1 Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

22.2. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat.

Minden Jog Fenntartva! Jelen ÁSZF Kosztolánczi Balázs e.v. szellemi termékét képezi. A dokumentum bármely részének másolása, módosítása Kosztolánczi Balázs e.v. engedélye nélkül Tilos!

 

 

Árukereső.hu Árukereső.hu